ads header

Tin mới

Tính toán thiết kế chế tạo chốt, chốt an toàn

Chốt an toàn trong bài viết này được hiểu là các loại chốt an toàn cơ khí, chốt an toàn cho các thiết bị máy móc, hoặc chốt an toàn trong các khớp nối truyền tải.
Chốt an toàn cơ khí
Tính toán thiết kế chế tạo chốt an toàn cho các khớp nối, là một công việc tương đối phức tạp, do vậy thông thường khi tính toán chế tạo khớp nối an toàn cho các cơ cấu an toàn, khớp nối an toàn, mốt ghép chốt, chúng ta chỉ tính toán theo kiểu kinh nghiệm, lựa chon các thông số theo kinh nghiệm. Tuy nhiên đối với những ai làm các công việc chuyên sâu về tính toán thiết kế chế tạo chốt an toàn, tính độ bền cho các khớp nối thì đây là một công đầy thách thức bởi một số tính chất khá hay khi tính toán chốt an toàn. Qua đây có thể giúp bạn nâng cao đươc việc áp dụng các kiến thức lý thuyết vào trong thực tế.
Chốt an toàn là gì, chốt an toàn làm việc như thế nào, tại sao phải sử dụng chốt an toàn, khi nào thì cần sử dụng chốt an toàn, các quá trình tính toán chốt an toàn. Bài viết này sẽ tương đối dài do vậy xin phép bạn đọc tiếp tục trở lại trong bài viết kế tiếp tại đây.
Chúng tôi hiện đang nhận tính toán thiết kế chế tạo các loại chốt an toàn. Đặc biệt là tính toán chốt an toàn cho các khớp nối, chốt an toàn theo các tiêu chuẩn ISO, hoặc tiêu chuẩn tương đương như DIN hoặc UNI
Quý khách có nhu cầu tính toán chế tạo, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ của trang web
Rất vui lòng phục vụ !

Không có nhận xét nào