ads header

Tin mới

Tổng quan về gia công chế tạo máy cơ khí

Ngành gia công chế tạo máy móc, thiết bị cơ khí ở Việt Nam nói chung còn khá khiêm tốn, cụ thể ở đây là về chất lượng, độ bền, độ chính xác của chi tiết. Thực tế một phần do cơ sở hạ tầng, trang bị máy móc nhiều nơi trong nước chưa được tốt. Phần còn lại do sự thay đổi quá nhanh của công nghệ khiến cho một số máy móc trang thiết bị chưa đầu tư hoàn thiện đã trở nên lỗi thời ví dụ như công nghệ xi mạ. Về chất lượng thì liên quan đến công nghệ vật liệu, cần phải chọn đúng loại vật liệu và độ bền thì luôn liên quan đến công nghệ vật liệu và nhiệt luyện. Để đảm bảo độ bền của một chi tiết máy nhà sản xuất chế tạo không những cần phải chọn đúng loại vật liệu mà còn phải chọn đúng chế độ nhiệt luyện và thiết bị gia công phải chính xác. Đây là những vấn đề mang tính then chốt hoàn toàn logic với nhau.
Gia công chế tạo máy

Không có nhận xét nào