ads header

Tin mới

Chế tạo puly, bánh đà

Puly và bánh đà trong gia công chế tạo cơ khí thường được gọi chung là nhóm chi tiết puly bánh đà do bởi chúng có hình dạng tròn đều gần giống nhau, chúng có chung các đặc điểm về gá đặt trong quá trình chế tạo. Trong một số trường hợp chúng được ghép chung với nhau. Ví dụ puly, bánh đà máy đột dập, pu ly, bánh đà máy cắt thép, máy cắt kim loại, puli bánh đà các loại máy nổ diesel. Còn lại trong phần lớn các máy móc thiết bị khác thì chúng làm việc độc lập.
Gia công chế tạo bánh đà, chế tạo bánh đà máy đột dập
Puly
Mặc dù Pu ly, bánh đà có một số đặc điểm gần giống nhau nhưng chúng lại khác nhau về cấu tạo và nguyên lý làm việc. Bánh đà được sử dụng để tích lũy năng lượng cho các chu trình làm việc của máy móc. Vật liệu của chúng là các loại thép đúc hoặc thép cán thông thường để dễ dàng cho việc gia công chế tạo bánh đà và yêu cầu không có các khuyết tật.
Gia công chế tạo bánh đà máy cắt
Puly cáp
Trong quá trình gia công chế tạo, chúng cần được cân bằng tĩnh và cân bằng động bánh đà đảm bảo theo các tiêu chuẩn cân bằng. Do chúng có yêu cầu tích lũy năng lượng khi làm việc, nên trong các máy cắt, máy đột dập hiện đại, bánh đà được kết nối với các bộ ly hợp ma sát để đảm bảo chu kỳ ổn định và tăng hiệu quả làm việc của thiết bị.
Chế tạo thiết bị cơ khí các loại
Đo kiểm sản phẩm (tham khảo)
Đối với puly, chúng thường được sử dụng để truyền động bằng dây đai giữa các trục tăng, giảm tốc. Chúng gồm có các loại puly đai thang, puly đai dẹt vằ puly đai răng. Trong đó gia công chế tạo puly đai thang hoặc đai dẹt dễ hơn so với loại puli đai răng. Khác với bánh đà, pu ly thường được chế tạo theo xu hướng giảm trọng lượng để tiết kiệm chi phí giá thành.

Không có nhận xét nào